Nieuws

Hier vindt u al het nieuws omtrent Scheepens en Klijsen Podotherapie.

Podotherapeut en Podoloog zijn twee verschillende beroepsgroepen

16 januari 2017

Op 17 november 2016 verscheen in NRC Handelsblad een bericht over Stichting Loop, de brancheorganisatie van podologen, die verweven zou zijn met sektarische geloofsgemeenschap Noorse Broeders. Het artikel is te lezen via de link: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/16/podologenclub-in-handen-van-de-noorse-broeders-5318264-a1532145. Ten onrechte krijgen podotherapeuten in Nederland nu de vraag of zij aangesloten zijn bij de Stichting Loop en derhalve gerelateerd zijn aan de Noorse Broeders. Dit is niet zo. Het betreft hier twee verschillende beroepsgroepen. De stichting Loop behartigt de belangen van podologen in Nederland, terwijl de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) de belangen behartigt van podotherapeuten. Podotherapeuten hebben een 4-jarige voltijd HBO-opleiding tot podotherapeut gevolgd.
Binnen de podotherapie is geen sprake van een autocratische stichting, maar van een beroepsvereniging. Hierbij is sprake van stemrecht voor alle leden (lees: podotherapeuten). Dit democratische stemrecht is van toepassing op alle beslissingen binnen de NVvP. De opleidingen tot podotherapeut zijn ondergebracht bij de Saxion Hogescholen te Enschede en de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Deze opleidingen zijn onafhankelijk van de NVvP, zodat er nooit sprake kan zijn van belangenverstrengeling tussen de beroepsorganisatie en de opleiding.

Podotherapeut is beschermde titel
Podotherapeuten zijn dus verenigd in de NVvP en kunnen zich als enige beroep in de voetengezondheidszorg registreren in een onafhankelijk register voor paramedici: het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit zijn ook de eisen die veel zorgverzekeraars stellen aan uw podotherapeut om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Podotherapeut is een beschermde titel die voorkomt uit de wettelijk erkende, geaccrediteerde 4-jarige voltijd HBO opleiding. De podotherapeut mag zich dan ook als enige beroep naast preventief ook curatief inzetten. Dat wil zeggen dat de podotherapeut zich ook bezighoudt met het behandelen van mensen die chronisch ziek zijn, of het beter maken en genezen van klachten. Podologen houden zich tot op een bepaald niveau ook met voeten bezig, maar hebben deze beschermde titel niet en zijn niet ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.